HAYATIN BOYUNCA

Kimseyi kınama                   : Bir gün gelir kınanırsın,
Kimseyi yadırgama              : Bir gün gelir yadırganırsın,
Kimseyi kıskanma                : Devamlı kıskanılırsın,
Kimseyi horlama                  : Bir gün gelir horlanırsın,
Kimseyi aşağılama                : Bir gün gelir aşağılanılırsın,
Kimseyi çekiştirme               : Bir gün gelir çekiştirilirsin,
Kimseyi gıybet etme            : Bir gün gelir gıyabında konuşulursun,
Kimseye kibirlenme             : Sonra sevilmez olursun,
Kimseye böbürlenme           : Sonra küçülürsün,
Kimseye büyük konuşma    : Aynısı başına gelir,
Kimseye hased etme           : Karşılığını bulursun,
Kimseye karşı gülme            : Nefret uyandırırsın,
Kimseye kin tutma               : Sadece kendini yorarsın,
Kimseye gururlanma          : Sonra küçülürsün.

O halde geçici dünyadan, cennete gidebilmek için hayatın boyunca kalbini temiz temiz tut, insanlara karşı sevgini çoğalt; iyilik et ve karşılığında iyilik bul..
Çünkü insanlar birbirlerine gülerlerse nefret, birbirlerleriyle gülerlerse sevgi çoğalır.

‎ANKARA,30.04.‎2018-Pazartesi
M.H.USLU

Reklamlar